Publication:

Rotorua Weekender - 2021-10-15

Data:

Nga¯ ti Whakaue offers uri path to turn pro

KĀHU KI ROTORUA

Rangatahi who whakapapa to Ngati Whakaue have another opportunity to develop their golf and connect to their whenua -this time on the Arikikapakapa Golf Course. As part of the ongoing plan to connect our people to their whenua, the Pukeroa Oruawhata Trust in conjunction with the Ngati Whakaue Education Endownment Trust Board are delighted to be able to offer four Ngati Whakaue Rangatahi Golf Scholarships. These new scholarships are available for Ngati Whakaue Rangatahi (aged between 12 and 21). The successful applicants will already be golfers who demonstrate some promise but who may not have the resources/training to assist with progressing their game further to a representative level. The four scholarships will apply for two years and comprise a package of benefits that will include payment of subscriptions at RGC (to enable the recipient to train and play on Arikikapakapa), specialist NZGA golf lessons/training, and assistance getting to competitions outside Rotorua. If you are interested in these exciting opportunities, please contact Pukeroa Oruawhata on admin@pukeroa.co.nz for an application form which must be completed and received back by Friday, November 5. Kua puta mai i te tarati o Pukeroa Oruawhata me Nga¯ti Whakaue Education Endowment Trust e wha¯ nga¯ karahipi korowha ma¯ te hunga rangatahi anahe. E pu¯are ana ki a Nga¯ti Whakaue rangatahi (me 12-21 te pakeketanga) Me a¯ hua tai kaha te hunga tono mai ki te pu¯ rei korowha, a¯, me i ka¯re he pikitu¯ranga hai ha¯pai hai a¯ta arahi i a koe kia panuku ai to¯ kakenga ki te¯tehi ano¯ taumata, e tika ana hoki te¯nei karahipi ma¯ u. Ka rua tau te roanga atu o te mana o te¯nei karahipi ma¯ te hunga tokowha¯, a¯pitihia ki te pu¯ tea awhina ko te utu i te ohaurunga kai te RGC( e mana ai te pou-tono ki te whakaharatau ki Arikikapakapa)ko te noho tahi i nga¯ ma¯tanga NZGA, waihoki, ka awhinatia ra¯ tou kia uru atu ki nga¯ whakataetae o rohe ke¯ atu. Me¯na¯ koe te¯nei momo tangata, ı¯me¯ra¯hia a Pukeroa Oruawhata. admin@pukeroa.co. nz pa¯taihia he pukapuka tono kia wawe hoki te whakakı¯ me te whakahoki i mua tonu i te 5 o te ra¯ -rima o te No¯ ema, 2021

Images:

© PressReader. All rights reserved.