Publication:

Rotorua Weekender - 2021-11-26

Data:

Ho¯ kia ki o¯ u whenua kia pu¯ rea ai koe e nga¯ hau ka¯ inga

KAHU KI ROTORUA

Kua whakaara ake te¯tehi kaupapa whakaora i te hunga māuiui-ā-hinengaro, i te hunga mate warawara nei ki roto o Te Arawa ki Tuwharetoa. Ko te rereke¯tanga he kaupapa i pupū ake ai i te hunga kai te kaha h¯ıkoia ngā huarahi o te pō uri me te taumaha me te kō inga matua kia noho taurite ai te Māori ki te pae o te kiritea, ka rua, kia eke katoa ngā māuiui ki te tihi o te hauora. Ko ngā whāinga o te kaupapa mahi tahi nei ko te: 1. Titiro ki ngā kaupapa e whakamahia ana e ngā whare hauora, ka rua, tātāria e¯nei kaupapa, t¯ıpakohia ngā painga i e¯nei kaupapa kia kite ai me pe¯whea e taea ai te whakahonohono i ngā painga katoa, hai whakatu kaupapa whakawhanake i te hauora o te tini ngerongero. 2. Whakatūāpapangia kia tika ai te waihanga kaupapa ā rohe hou nei. Ko te whakaū i te¯nei kaupapa ki roto i te kaupapa Te Ara Tauwhirotanga te¯tehi whāinga nui hoki. He kaupapa hauora nā te Lakes DHB a Te Ara Tauwhirotanga e aro kaha atu ai ki ngā pou o te ao Māori pe¯nei i te tikanga, te taiao me te tangata. I hua katoa mai e¯nei pou i ngā hui mātōtoru i kawea nei e Lakes DHB. Ka rima mā rama e¯ nei huihuinga tahi me te iwi, ngā whānau, me ngā whare hauora katoa o Te Arawa. Kai te ngutu o te waha te¯nei waka hou e whakahuri ai e¯tehi o ngā kaupapa kai te mahia ki te ao hauora. Ko te hiahia kia whakatōkia Te Ara Tauwhirotanga me te whakaū hoki ngā whakaaro i puta mai i te kaupapa He Ara Oranga. Nō reira te pātai, ko wai mā e¯nei tangata kai te kawea nā i te¯nei kaupapa hou ? Ko Nikora Mihinui rāua ko Raimona Inia i tō rāua kamupene a Te Mau Aroha Incorporated, rātou ko Ripeka (Rebecca) Ripia, koia te pou whakahaere o Te Ara Tauwhirotanga, ko Marlane Sherborne koia te pou whakahaere. Kua whakaara ake hoki te¯tehi kāhui whakahaere e k¯ıa nei ko Ngā Pou Matua. Ko Candy Cooksoncox rātou ko Mapihi Raharuhi, ko Matetu Mihinui, ko Tania Te Akau, ko Tame Malcolm, ko Heeni Morehu, ko Jordana Bealing, ko Michelle Simpson, ko Peti Deed, ko Miria Kalman, ko Wi Te Tau Huata, ko Sonja Quan, ko Belinda Walker, ko Russell Ihaka, ko Parewahaika Harris. Kua wāhia te¯nei kaupapa ki ngā wāhanga e whai ake nei. I te Akuwhata kua pahemo atu i tukuna atu te¯tehi wea, ko ngā whakautu o te wea ka whakaemihia hai puna whakaaro ko te nuinga o ngā whakaaro e mea ana, ka pai ake me¯ nā ka wānanga ngā tangata, kia kāua hoki e nui ake i te kotahi tekau o ngā tangata. I t¯ımataria ngā wānanga i te Oketopa ka oti a te T¯ıhema i te¯ nei taha tonu o te kaupeka nei. Ka oti ana ngā wānanga, ka whakakaohia ngā hua o ngā wānanga hai titiro mā Ngā Pou Matua, ara te kāhui whakahaere. Mā rātou e t¯ıpako atu ngā tino whakaaro teitei hai kaupapa hai whakauru atu ai ki ngā whare hauora. Ko ngā poumahi kawe i e¯ nei kaupapa hou ka tā ti a te ihu o te tau hou. Na te Manatū Hauora te¯nei kaupapa i tautoko mai. Hai tā Nikora Mihinui, “Kia Māori ake te¯nei kaupapa kua whakapiri atu mātou ki te pā o Te Whakarewarewa hai kāinga manaaki i a tā tou wā nanga haere ake nei, haere ake nei – ko te pūtake o te¯nei whakaaro kia kuhu mai ngā tangata ki te ao Māori e mārama kehokeho ai te wairua o ngā tangata ki te puku o te kaupapa”. Hai tā Ngaire Muri, he pou mahi nā Te Arawa Whānau Ora; “He whakamihi nāku – ka nui te mihi atu ki a kotou na kotou te reo karanga ki a mātou tokoiti o Te Arawa Whānau Ora ki a takahia ngā whenua kura nei. Ka nui te whakamihi i roto i taku ngākau i taku noho itiiti nei ki te pā o Te Whakarewarewa ko te whakarauora me te whakapiki i te wairua o tātou te iwi te pūtake. Ka nui rawa atu ngā matahao e whakararu nei i a tātou e mahi tonu nei me te whānau i roto hoki i te¯tehi kaupapa mahi ehara i a tātou – ka nui te tūmanakohia kia whakarewa ai e¯tehi kaupapa Māori nā te Māori ake e puta ai tātou i te Korokoro o te Parata”. Nau mai whakatata mai e ngā karanga hapū katoa o te hāpori ki te¯nei haerenga, e te t¯ı, e te tā te¯nā rā kotou katoa. Whakapa¯ mai ki Te Ohu me¯na¯ kai te pakiki te korokoro. Wha¯ia nga¯ tohutohu o raro iho nei. Nikora Mihinui nikora@temauaroha.com Raimona Inia raimona@temauaroha.com Rebecca Ripia rebecca.ripia@lakesdhb.govt.nz Marlane Sherborne marlane.sherborne@outlook.com i Na¯ Raimona Inia te¯nei pu¯rongo i whakama¯ori

Images:

© PressReader. All rights reserved.